Yrkesklassificeringen 1987

059 Övriga inom yrkesgrupp 05

Sökord

  • biträdande utmätningsman
  • exekutionsbiträde
  • förman för stämningsmän
  • kontrollör för exekutionsväsendet (magistrat)
  • rättegångsombud
  • sakförare (ej jurist)
  • stämningsman
  • utmätningsman

...