Yrkesklassificeringen 1987

052 Åklagare

Sökord

 • advokatfiskal (tullverket)
 • biträdande länsman
 • biträdande polismästare
 • dispaschör
 • första stadsfiskal
 • justitiekansler
 • justitieombudsman
 • länsman
 • officer för skyddspolisen
 • polismästare
 • stadsfiskal
 • tullgränsfiskal

...