Yrkesklassificeringen 1987

049 Religiöst-socialt arbete

Sökord

 • diakon
 • diakonissa (församling)
 • församlingsarbetare
 • församlingskurator
 • församlingssekreterare
 • församlingssyster
 • gatumissionsarbetsledare
 • klubbföreståndare (församling)
 • missionsarbetare
 • missionssekreterare
 • munk
 • ordensmedlem (kloster)
 • slumsyster
 • socialarbetare (frälsningsarmen)
 • ungdomsdiakon
 • ungdomsledare (församling)
 • ungdomssekreterare (församling)

...