Yrkesklassificeringen 1987

0399 Andra pedagogiska arbetare

Sökord

  • assistent för handikappade (skola)
  • klassassistent
  • skolassistent
  • skolgångsbiträde
  • timassistent
  • undervisningsassistent

...