Yrkesklassificeringen 1987

0342 Speciallärare utan klass

Sökord

  • lärare för barn med läs- och skrivsvårigheter
  • lärare för barn med tal-, läs- och skrivsvårigheter
  • lärare för barn med talsvårigheter
  • speciallärare (klasslös)

...