Yrkesklassificeringen 1987

0312 Lektorer, överassistenter

Sökord

  • arbetsmästare (konstindustriella högskolan)
  • biträdande lärare (universitet, högskola)
  • docent
  • lektor (universitet, högskola)
  • lärare (universitet, högskola)
  • överassistent (universitet, högskola)
  • överlärare (universitet, högskola)

...