Yrkesklassificeringen 1987

0081 Lantmäteriingenjörer

Sökord

 • biträdande distriktsingenjör (lantmäteri)
 • biträdande länslantmäteriingenjör
 • biträdande regionplanechef
 • biträdande stadsgeodet
 • byråingenjör
 • direktör för fastighetsväsendet
 • distriktsingenjör (lantmäteri)
 • fastighetschef (lantmäteri)
 • fastighetsingenjör
 • gatuersättningsingenjör
 • generalplanechef
 • generalplaneingenjör
 • geodet
 • kartverkschef
 • kartverksingenjör
 • lantmäteriingenjör
 • lantmäteriråd
 • länslantmäteriingenjör
 • markanskaffningsingenjör
 • markförvärvsingenjör
 • planeringschef (lantmäteri)
 • planeringsdirektör (lantmäteri)
 • planeringsingenjör (lantmäteri)
 • planläggare
 • planläggningschef
 • planläggningsingenjör
 • planläggningsinspektör
 • regionplanedirektör
 • regionplaneingenjör
 • regionplaneringschef
 • sjömätningschef
 • sjömätningsingenjör
 • stadsgeodet
 • stadsplanechef (lantmäteri)
 • stadsplaneingenjör
 • stadsplaneingenjör (lantmäteri)
 • statsgeodet
 • överingenjör (lantmäteri)

...