Yrkesklassificeringen 1987

0052 Tekniker och arbetsledare med kemisktekniskt arbete

Sökord

 • ackordsättare (kem.tekn.)
 • arbetsledare (kem.tekn.)
 • arbetsstudieman (kem.tekn.)
 • bryggmästare
 • dagmästare (kem.tekn.)
 • driftschef (mejerist)
 • driftstekniker (kem.tekn.)
 • kemist-tekniker
 • kvalitetsövervakartekniker (kem.tekn.)
 • kvarnarbetsledare
 • livsmedelstekniker
 • mejeritekniker
 • operatör (kem.proc.)
 • papperstekniker
 • processtekniker (kem.tekn.)
 • produktionsmästare (kem.tekn.)
 • service- och instruktionstekniker (kem.tekn.)
 • skiftmästare (kem.tekn.)
 • tegelmästare
 • tekniker (kem.tekn.)
 • teknisk rådgivare (kem.tekn.)
 • övermästare (kem.tekn.)

...