Yrkesklassificeringen 1987

0042 Tekniker och arbetsledare med mekaniskt-tekniskt arbete

Sökord

 • ackordsättare (maskintekn.)
 • arbetsledare (maskintekn.)
 • arbetsorganisatör (maskintekn.)
 • arbetsstudieman (maskintekn.)
 • besiktningstekniker (motorford.)
 • bilinspektör (tekniker)
 • chef för reparationsverkstad (vvs)
 • driftstekniker (maskintekn.)
 • fabrikskonstruktör (maskintekn.)
 • fjärrvärmetekniker
 • flygplansinspektör
 • flygplansunderhållsofficer
 • flygsäkerhetstekniker
 • förman för reparationsverkstad (maskintekn.)
 • konstruktionstekniker (maskintekn.)
 • kvalitetsövervakningstekniker (maskintekn.)
 • maskininspektör (vvs)
 • maskinkonstruktionstekniker
 • maskinmästare
 • maskinplanerare
 • maskintekniker
 • metodplanerare (maskintekn.)
 • monteringstekniker (maskinmontering)
 • planerare (maskintekn.)
 • produktutvecklare (maskintekn.)
 • reservdelstekniker (maskintekn.)
 • service- och instruktionstekniker (maskintekn.)
 • tekniker (vvs)
 • teknisk rådgivare (maskintekn.)
 • transmissionstekniker
 • utvecklingstekniker (maskintekn.)
 • vvs-mästare
 • vvs-tekniker

...