Yrkesklassificeringen 1987

0022 Ingenjörer och arbetsledare med elkraftstekniskt arbete

Sökord

 • ackordsättare (elkraft)
 • arbetsledare (elkraft)
 • distriktstekniker (elkraft)
 • driftsmästare (elkraft)
 • driftstekniker (elkraft)
 • driftverksmästare (elkraft)
 • elarbetsledare
 • elplanerare
 • eltekniker
 • instrumentmästare (elverk)
 • kabeltekniker
 • ledningsmästare (elkraft)
 • linjemästare (elkraft)
 • relätekniker (elkraft)
 • röntgentekniker
 • service- och instruktionstekniker (elkraft)
 • starkströmstekniker
 • terrängplanerare (elkraft)

...