Yrkesklassificeringen 1987

0011 Byggnadsingenjörer

Sökord

 • arbetsplatschef (byggnad)
 • arbetsplatsingenjör (byggnad)
 • baningenjör
 • biträdande husbyggnadschef
 • bostadsproduktionsingenjör
 • bostadsproduktionsplanerare (byggn.ing.)
 • brandingenjör (brandskydd)
 • byggnadschef
 • byggnadsingenjör
 • byggnadsinspektör
 • byggnadsplanerare
 • chef för byggnadslovsärenden
 • distriktsbyggnadschef
 • driftsingenjör (byggnad)
 • fabriksplanerare (byggnadsingenjör)
 • fastighetschef
 • forskare (byggnadsingenjör)
 • gatubyggnadschef
 • gatubyggnadsingenjör
 • geoteknikingenjör
 • hamnbyggnadschef
 • husbyggnadsingenjör
 • ingenjör (byggnad)
 • jordbyggnadsingenjör
 • kalkyleringschef (byggnad)
 • kommuningenjör (byggnad)
 • konstruktionsplanerare
 • konstruktör (byggnad)
 • lantbruksingenjör (jordbyggnad)
 • organisationsingenjör (byggnad)
 • planeringschef (byggnadsingenjör)
 • ritkontorschef (byggnadsingenjör)
 • stadsingenjör (byggnad)
 • stadsplaneingenjör (byggn.ing.)
 • teknisk inspektör (byggnadsingenjör)
 • underhållschef (fastigheter)
 • väg- och vattenbyggnadsingenjör
 • vägingenjör
 • övervakningsingenjör (byggnad)
 • distriktschef (byggn.styr.)

...