Statistiken över sysselsättning bland studerande läggs ner och uppgifterna publiceras i fortsättningen som en del av sysselsättningsstatistiken

Statistiken över sysselsättning bland studerande läggs ner. Statistikens sista självständiga
offentliggörande publicerades 17.3.2022.

Statistik om ämnet framställs fr.o.m. år 2023 inom ramen för sysselsättningsstatistiken. Den första publiceringen är 9.2.2023, då en tidsserie för åren 2019–2021 publiceras.


Mera information