Ämnen
Utbildning och forskningArbete, löner och utkomst

Sysselsättning bland studerande

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över sysselsättningen bland studerande beskriver sysselsättningen under studietiden bland studerande som slutfört utbildning på grundskolenivå. Uppgifterna baserar sig på registeruppgifter. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik minskade andelen minst 18-åriga sysselsatta studerande med 4,7 procentenheter år 2020 jämfört med året innan. Andelen som arbetar vid sidan av studierna minskade mest bland studerande inom gymnasieutbildning. Vanligast var det att arbeta vid sidan av …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Vesa Hämäläinen
överaktuarie
029 551 2594

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna