För media

När du behöver hjälp med att hitta statistik eller kontrollera begrepp:
- Kontakta informationstjänsten: info@stat.fi, tfn 029 551 2220. Informationstjänsten hänvisar dig till en expert inom en viss statistikgren.
- Om ditt ärende gäller en större helhet skicka din fråga gärna per e-post.
- Vänligen ange när du behöver uppgifterna.

När du planerar en intervju:
- Kontakta kontaktpersonerna som nämns i offentliggörandena eller fråga råd av informationstjänsten info@stat.fi, tfn 029 551 2220 eller kommunikationen viestinta@stat.fi.
– Kontaktinformationen till de ansvariga för de statistiska offentliggörandena finns i slutet av varje offentliggörande.

När du vill beställa en separat utredning för ditt eget behov:
– Om ditt ärende gäller befolkningsstatistik kontakta våra specialtjänster: erityspalvelut@stat.fi
– Om ditt ärende gäller företagsstatistik kontakta vårt företagsregister: yrek@stat.fi
– När det gäller övriga beställningar kontakta informationstjänsten: info@stat.fi, tfn 029 551 2220

Om du vill veta mer om Statistikcentralens kommunikationstjänst, mediasamarbete eller evenemang:
– Kontakta kommunikationen: viestinta@stat.fi

Statistikcentralens grafiska manual

Kommunikationsexperter

e-post: fornamn.efternamn@stat.fi
Kommunikationsexpert Jaana Majalahti, tfn 029 551 3251 Twitter @jaamaajaa
Kommunikationsexpert Erja Seppänen, tfn 029 551 2569 Twitter @SeppanenErja
Kommunikationsexpert Jarmo Partanen, tfn 029 551 3577 Twitter @PartanenJarmo
Kommunikationsexpert Aki Harju, tfn 029 551 3715 Twitter @HarjunAki
Kommunikationsexpert Jaana Andelin, tfn 029 551 2920 Twitter @JaanaAndelin
Evenemangskoordinator Leila Kaunisharju, tfn 029 551 6369 Twitter @LeilaKaunisharj
Kommunikationschef Mervi Ukkonen, tfn 029 551 2235 Twitter @MerviUkkonen
Kommunikationsdirektör Hanna Ikäheimo, tfn 029 551 3025 Twitter @hannaika