Kontaktinformation – ledning och resultatenheter

E-post till anställda: förnamn.efternamn@stat.fi

Generaldirektör

Marjo Bruun: presentation av generaldirektören
Sekreterare Salla Nikola tfn 029 551 3055 (vid behov kontakta: koordinatorn för sekreterartjänstene Mirella Saris tfn 029 551 3365)

Gd stab

Överdirektör Heli Mikkelä (tjänstledig)

Överdirektören för statistikproduktionen Timo Koskimäki
tfn 029 551 3495
Sekreterare Marketta Kaskirinne-Salo tfn 029 551 3542 (t.o.m. 31.12.2019) och Mirella Saris tfn 029 551 3365 ( fr.o.m. 1.1.2020)

 • Statistikproduktionsprocess
 • Uppgifter med anknytning till Finlands EU-ordförandeskap

Resultatenheter

Standarder och metoder

Utvecklingsdirektör Marja Rantala tfn 029 551 3303
Sekreterare Mirella Saris tfn 029 551 3365 (t.o.m. 31.12.2019)

 • Statistikmetoder
 • Metadata och klassificeringar
 • Kvalitetsarbete
 • Forskartjänster

Datainsamling

Statistikdirektör Jussi Heino tfn 029 551 3213
Sekreterare Jaana Aoyagi tfn 029 551 3330 

 • Datainsamlingsmetoder
 • Materialkvalitet
 • Datainsamling
 • Intervjutjänster

Ekonomi- och miljöstatistik

Statistikdirektör Ville Vertanen tfn 029 551 3343
Sekreterare Sointu Vänttinen tfn 029 551 2440 och sekreterare Marketta Kaskirinne-Salo tfn 029 551 3542

 • Samhällsekonomi
 • Offentlig ekonomi och offentliga tjänster
 • Finansmarknaden
 • Priser och kostnader
 • Miljö och energi
 • Kommunstatistik
 • Miljöräkenskaper
 • Inventering av växthusgaser

 

Befolknings- och välfärdsstatistik

Statistikdirektör Jari Tarkoma tfn 029 551 3625
Sekreterare Salla Nikola tfn 029 551 3055

 • Befolkning
 • Inkomst och konsumtion
 • Utbildning
 • Kultur och tidsanvändning
 • Arbetsmarknaden
 • Rättsliga förhållanden
 • Befolkningsprognoser

Företagsstatistik

Statistikdirektör Mari Ylä-Jarkko tfn 029 551 3310
Sekreterare Henrietta Björklund tfn 029 551 3243 

 • Industri
 • Byggverksamhet
 • Turism
 • Transport
 • Statistik över tjänster
 • Vetenskap och teknologi, innovationer
 • Globalisering
 • Löner och arbetskraftskostnader
 • Statistik över företag

 

Administration

Förvaltningsdirektör Pasi Henriksson tfn 029 551 2249
Sekreterare Marketta Kaskirinne-Salo tfn 029 551 3542

 • Ekonomiförvaltning
 • Personaltjänster och juridiska tjänster
 • Lokalitets- och byråtjänster

 

Kommunikation och informationstjänst

Direktör, informationstjänst Hannele Orjala tfn 029 551 3582
Sekreterare Henrietta Björklund tfn 029 551 3243 

 • Kommunikation och marknadsföring
 • Databas- och webbtjänster
 • Informationstjänst och statistikbibliotek
 • Publikationer och informationsprodukter

 

ICT-enheten

ICT-direktör Harri Lehtinen tfn 029 551 3403
Sekreterare Sointu Vänttinen tfn 029 551 2440

 • Datatekniktjänster och -lösningar
 • Tillämpningstjänster

Senast uppdaterad 7.10.2019