Kontaktinformation – ledning och tjänsteområden

E-post till anställda: förnamn.efternamn@stat.fi

Generaldirektör

Marjo Bruun: presentation av generaldirektören
Sekreterare Salla Nikola tfn 029 551 3055

Strategisk ledning

Utveckling och digitalisering, överdirektör Mikko Lindholm tfn 029 551 2033
Sekreterare Salla Nikola tfn 029 551 3055

Partner- och ekosystemrelationer, överdirektör Ville Vertanen tfn 029 551 3343
Sekreterare Henrietta Björklund tfn 029 551 3243

Verksamhetsstöd, överdirektör Pasi Henriksson tfn 029 551 2249
Sekreterare Salla Nikola tfn 029 551 3055

Informations- och statistiktjänster, överdirektör Johanna Laiho-Kauranne tfn 029 551 2242
Sekreterare Henrietta Björklund tfn 029 551 3243

Senast uppdaterad 1.9.2020