Rättshjälp som getts av privat rättsbiträde

Rättshjälp som getts av en advokat eller annan privat jurist.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa