Käsitteet
Yhteiskuntapoliittinen tavoite


Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitusta tarkastellaan tilastoissa tutkimuksen yhteiskuntapoliittisen (sosioekonomisen) tavoitteen mukaan. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen jakaminen erilaisiin tavoitteisiin riippuu luokittelijan eli tässä yhteydessä rahoittajan näkökulmasta. Jaottelu perustuu Eurostatin kansainväliseen NABS-luokitukseen (Nomenclature for the Analysis and Comparison of Scientific Programmes and Budgets, rev. 2007):

Maa-, metsä- ja kalatalous
Teollisuuden edistäminen
Energia
Maankäyttö, liikennejärjestelmät ja muu infrastruktuuri
Maanpuolustus
Maankamara, vesi ja ilmakehä
Ympäristönsuojelu
Terveydenhuolto
Koulutus
Kulttuuri
Yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rakenteet ja prosessit
Muu yleinen tieteen edistäminen
Yliopistot
AvaruusMääritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa