Kunder inom den privata sektorn

Kunder inom den privata sektorn är bolag (också sådana som ägs helt eller delvis av staten, kommuner eller samkommuner), statens, kommunernas och samkommunernas affärsverk, Finlands Bank, privatpersoner, företag, stiftelser, andelslag, föreningar, självständiga företagare och yrkesutövare samt icke-vinstsyftande organisationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa