Konkurs som anhängiggjorts av borgenär

Avser konkurser där ansökan om konkurs har gjorts av borgenär.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa