Käsitteet
Uusi asuntovelallinen


Uudeksi asuntovelalliseksi on määritelty henkilö, jolla ei tarkasteluvuotta edeltävän vuoden lopussa ole ollut asuntovelkaa, mutta jolla on sitä tarkasteluvuonna. Asuntovelkoihin on luettu myös perusparantamislainat, joten uusia luottoja ei välttämättä ole käytetty uuden asunnon hankintaan.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa