Käsitteet
Sukupuoli


Tieto sukupuolesta on saatu Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa