Käsitteet
Puuttuva tieto


Kyselytutkimuksissa jää yleensä osa tiedoista puuttumaan. Jotkut kohteet jäävät ulkoiseen katoon eli ne puuttuvat kokonaan tutkimusaineistosta kieltäytymisen tai tavoittamatta jäämisen vuoksi (yksikkökato). Osalla tutkimukseen osallistuneista voi olla eräkatoa eli heiltä puuttuvat tiedot joihinkin tutkimuksen kysymyksiin, taikka osittaiskatoa, jolloin puute koskee esim. monitoimipaikkaisen yrityksen tapauksessa yhtä toimipaikkaa. Puuttuvia tietoja paikataan joskus, ja tämä voi perustua esim. loogiseen päättelyyn, keskiarvoihin tai regressiomallitukseen (ks. kato, paikkaaminen).Aihealue

 • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Kyselytutkimuksissa jää yleensä osa tiedoista puuttumaan. Jotkut kohteet jäävät ulkoiseen katoon eli ne puuttuvat kokonaan tutkimusaineistosta kieltäytymisen tai tavoittamatta jäämisen vuoksi. Osalla tutkimukseen osallistuneista voi olla sisäistä katoa eli heiltä puuttuvat tiedot joihinkin tutkimuksen kysymyksiin. Puuttuvia tietoja paikataan joskus, ja tämä voi perustua esim. keskiarvoihin tai regressiomallitukseen (ks. kato, paikkaaminen).

  .  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 9.10.2019

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa