Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter (finrep-rapportering)
Denna post omfattar avgiftsintäkter från värdepappersförmedling, clearing och avveckling, kapitalförvaltning, förvaring, administrativa tjänster för institutionella kunder, betalningsförmedling, distributionskanaler, strukturerade produkter, värdepapperiseringar, provisioner för kreditgivning, beviljade garantier och andra erhållna provisioner.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa