Käsitteet
Päiväpalkkainen


Päiväpalkkaiset palkansaajat kuuluvat metsäalan työehtosopimuksen piiriin. Päiväpalkkaisella palkansaajalla ansiot määräytyvät pääasiassa tehtyjen työpäivien mukaan. Päiväpalkkainen palkansaaja voi tehdä sekä päiväpalkkaista tehtyjen työpäivien mukaan maksettavaa työtä että tuntipalkkaista tehtyjen työtuntien mukaan maksettavaa työtä useita jaksoja kuukaudessa. Lisäksi päiväpalkkainen palkansaaja voi saada ansioita ei-tehdyltä työajalta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa