Käsitteet
Päästöintensiteetti


Päästöintensiteetti = päästöjen kokonaismäärä (CO2 ekv.) kansantalouden arvonlisäystä kohtiMääritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa