Landsväg

Allmän väg som underhålls av staten. Landsvägar indelas efter sin betydelse i huvudvägar, stamvägar, regionala vägar och förbindelsevägar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa