Kursförändringar

För att räkna ut kursförändringen måste man först räkna om anmälningstidpunktens kreditbelopp i euro, både enligt medelkursen vid utgången av det aktuella kvartalet och enligt medelkursen vid utgången av det förra kvartalet. Kursförändringen (negativ eller positiv) beräknas på skillnaden mellan dessa tal. Kursförändringar anges endast enligt huvudsektor.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa