Lastvolym

Högsta volym som är tillgänglig i fordonet (t.ex. mätt i kubikmeter) för varutransport.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa