Kommunalval

Finland är indelat i kommuner, vilkas förvaltning enligt grundlagen skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Kommuninvånarna väljer genom allmänna val ett kommunfullmäktige som har mandat att fatta bindande beslut och tillsätta organ (kommunstyrelse och nämnder) som ansvarar för beredning, verkställighet och övrig förvaltning. Fullmäktigeledamöterna utses genom val som förrättas vart fjärde år den tredje söndagen i oktober. Ledamöternas antal är 17-85, beroende på kommunens invånarantal.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa