Begrepp
Heltidsarbete


Som personer som utför heltidsarbete klassificeras löntagare och företagare som uppger att de arbetar heltid på sin huvudarbetsplats. Definitionen baserar sig inte på timgränser, utan på svarspersonens egen uppfattning om arbetets heltid.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • En person vars normala veckoarbetstid är 30 timmar eller mer.  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.12.1996

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa