Lätt lastbil

Vägfordon för varutransport med en totalvikt på högst 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

Skåpbilar som i huvudsak är avsedda för och används till varutransport, pickupbilar och små lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg ingår.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa