Handelns lagerstatistik

Handelns lagerstatistik beskriver lagrens gängse värde hos företag med fördelning efter näringsgren. Statistiken uppgörs per kvartal. Lagervärdena, som beräknats efter näringsgren på basis av urvalet, höjs för att motsvara populationens (företag inom näringsgrenen handel) lagervärde genom tillämpning av de senaste omsättningsuppgifterna i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Höjningen grundar sig på antagandet att förhållandet mellan omsättning och lagervärde inom näringsgrenen är konstant.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa