Kontanta tillgångar

Finansiella värdepapper + Kontanter och banktillgångar i kommunens/samkommunens balansräkningÄmnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa