Kunder inom den offentliga sektorn

Kunder inom den offentliga sektorn är stats- och kommunförvaltningen, Folkpensionsanstalten och andra socialskyddsfonder (inkl. arbetspensionsanstalter), skolväsendet samt kommunernas och samkommunernas serviceinrättningar, som inte är i bolags- eller affärsverksform.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa