Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

ICT-tavara

ICT-tavara = tieto- ja viestintätekniikkatuote

OECD:n suositus vuodelta 2003 (http://www.oecd.org/dataoecd/5/61/22343094.pdf) perustuu kansainväliseen tullinimikkeistöön (HS). Suosituksen taustalla on sama rajaus kuin ICT-sektorin taustalla. Nimikkeistö perustuu ns. laajaan sovellukseen, kuten ICT-sektoriluokituskin.

Nimikkeistö jakaantuu seuraaviin pääryhmiin:
-televiestintävälineet
-tietokone- yms. välineet
-elektroniset komponentit
-audio- ja videovälineet
-muut ICT-tavarat.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • OECD

Jaa