ENS95

ENS95= EU:s uppdaterade manual för upprättandet av ekonomisk statistik enligt det europeiska nationalräkenskapssystemet 1995.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.8.2014

Källorganisation

  • EU

Jaa