Fartygets bruttodräktighet (brutto)

Jämförelsetal som baserar sig på fartygets totala inneslutna volym.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa