Uutisia 12.10.2018

Suomalaiset tuntevat Tilastokeskuksen

Taloustutkimuksen tekemän haastattelututkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista tuntee Tilastokeskuksen. Tilastokeskus on tutkimuksessa mukana olleista valtion organisaatioista kolmanneksi tunnetuin. Suurin osa eli 85 prosenttia suomalaisista luottaa Tilastokeskuksen tuottamiin tilastoihin.

Vajaat 70 prosenttia suomalaisista pitää Tilastokeskuksen tilastotietoja helposti tai melko helposti ymmärrettävinä. 23 prosenttia vastaajista pitää kuitenkin tilastotietoa tavalliselle kansalaiselle melko vaikeasti ymmärrettävänä. Yli puolet suomalaisista kokee Tilastokeskuksen viestivän toiminnastaan liian vähän.

”Vastaamme haasteeseen ja pyrimme tehostamaan viestintäämme. Lisäksi olemme jo aloittaneet verkkosivuston laajan uudistustyön. Myös opastaminen tilastojen käytössä on perustehtäviämme ja viime vuosina olemme panostaneet erityisesti nuoriin ja oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön”, sanoo Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Reija Helenius.

Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimus Oy:n Omnibus-kuluttajatutkimusta syyskuussa 2018. Kysymykset esitettiin 1 000 henkilölle. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset kuluttajat Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Reija Helenius 029 551 3677, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Jaa