Finlands officiella statistik

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Företagens omsättning ökade med 2,4 procent år 2019
24.9.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var företagens (TOL B-S, exkl. K) omsättning år 2019 totalt 427,4 miljarder euro exkl. interna poster. Omsättningen ökade med 9,9 miljarder, dvs. med 2,4 procent, jämfört med året innan. Av ökningen av omsättningen härrörde 4,0 miljarder från industriföretagen, 3,4 miljarder från tjänsteföretagen, 0,5 miljarder från handeln och 1,9 miljarder euro från byggverksamhet.

Nästa offentliggörande:
17.12.2020

Beskrivning: Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland. Statistiken omfattar näringsgrensvisa uppgifter om antalet företag, anställda, bokslut samt en specifikation av omsättning och kostnader. Med hjälp av företagens bokslutsuppgifter beskrivs hur resultatet för de olika näringsgrenarna bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variablerna består av resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem. Statistiken innehåller också uppgifter om företagens tillväxt och fortlevnad efter det första året.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, näringsgrenar, personal, bokslut, omsättning, resultaträkning, balansräkningar, lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-databastabellerna över icke-vinstsyftande organisationer har uppdaterats i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag
19.12.2019
Databastabeller över icke vinstsyftande organisationer (tabellerna 11i1 och 11i2) har uppdaterats i StatFin-tjänsten i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html