Finlands officiella statistik

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Företagens omsättning ökade med 5,8 procent år 2018
26.9.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var företagens (TOL B-S, exkl. K) omsättning år 2018 totalt 417,7 miljarder euro exkl. interna poster. Omsättningen ökade med totalt 23 miljarder, dvs. med 5,8 procent, jämfört med året innan. Av ökningen av omsättningen härrörde 10,8 miljarder från industriföretagen (TOL B - E), 6,2 miljarder från tjänsteföretagen, 4,5 miljarder från handeln och 1,5 miljarder euro från byggverksamhet.

Nästa offentliggörande:
19.12.2019

Beskrivning: Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland. Statistiken omfattar näringsgrensvisa uppgifter om antalet företag, anställda, bokslut samt en specifikation av omsättning och kostnader. Med hjälp av företagens bokslutsuppgifter beskrivs hur resultatet för de olika näringsgrenarna bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variablerna består av resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem. Statistiken innehåller också uppgifter om företagens tillväxt och fortlevnad efter det första året.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, näringsgrenar, personal, bokslut, omsättning, resultaträkning, balansräkningar, lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Justeringen av videospelföretagens näringsgren har beaktats i struktur- och bokslutsstatistiken över företag 2018
9.10.2019
Statistikcentralen har justerat uppgiften om näringsgren för närmare 300 företag vars affärsverksamhet rör videospel.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html