Suomen virallinen tilasto

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Yritysten liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia vuonna 2019
24.9.2020
Yritysten (TOL B-S, pl. K) liikevaihto ilman sisäisiä eriä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä 427,4 miljardia euroa vuonna 2019. Liikevaihtoa kertyi yhteensä 9,9 miljardia, eli 2,4 prosenttia, enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kasvusta 4,0 miljardia tuli teollisuusyrityksiltä, 3,4 miljardia palveluyrityksiltä, 0,5 miljardia kaupan alalta ja 1,9 miljardia rakentamisesta.

Seuraava julkistus:
17.12.2020

Kuvaus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto kuvaa Suomessa toimivia yrityksiä. Tilasto sisältää toimialoittaisia tietoja yritysten lukumäärästä, henkilöstöstä, tilinpäätöksistä sekä liikevaihdon ja kulujen erittelystä. Yritysten tilinpäätöstiedoilla kuvataan toimialojen tuloksen muodostumista, kannattavuutta ja taseen rakennetta. Tarkasteltavina muuttujina ovat tuloslaskelman ja taseen tiedot ja niiden pohjalta lasketut tunnusluvut. Tilasto sisältää myös tietoja yritysten kasvusta ja selviämisestä aloitusvuoden jälkeen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: yritykset, toimialat, henkilöstö, tilinpäätös, liikevaihto, tuloslaskelma, taseet, kannattavuus, jalostusarvo, investoinnit.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen StatFin -tietokantataulukot päivitetty Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen
19.12.2019
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tietokantataulukot (taulukot 11i1 ja 11i2) on päivitetty StatFin -palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrti/index.html