Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 22.7.2014

Den preliminära folkmängden i Finland 5 460 459 i slutet av juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 460 459 i slutet av juni. Folkmängden i Finland ökade under januari-juni 2014 med 9 190 personer, dvs. med 1 620 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 6 720 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 2 470 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

 Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Enligt den preliminära statistiken för januari-juni flyttade 12 970 personer till Finland från utlandet, medan 6 250 personer flyttade från Finland till utlandet. Antalet invandringar var 1 450 färre och antalet utvandringar 210 fler än året innan. Av invandrarna var 3 750 och av utvandrarna 4 020 finska medborgare.

Under januari-juni föddes 28 490 barn, dvs. 500 barn färre än under motsvarande period år 2013. Antalet döda var 26 010, dvs. 550 personer färre än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet flyttningar mellan kommuner till 117 070 i slutet av juni. Detta var 1 760 flyttningar färre än under januari-juni året innan enligt 2014 års kommunindelning.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden under januari-juni i år i följande landskap: Nyland, Birkaland, Norra Österbotten, Egentliga Finland, Mellersta Österbotten, Åland, Egentliga Tavastland, Södra Österbotten och Päijänne-Tavastland.

Folkmängden ökade under januari-juni kvantitativt sett mest i Nyland, där befolkningen ökade med 10 230 personer. Näst mest ökade folkmängden i Birkaland, med 800 personer. I förhållande till folkmängden var folkökningen störst på Åland, 7,1 promille, och i Nyland, 6,4 promille. I Mellersta Österbotten var den relativa folkökningen tredje störst, dvs. 3,7 promille. Kvantitativt sett var befolkningsförlusten störst i landskapet Lapland, där minskningen var 740 personer. I Södra Savolax minskade folkmängden med 510 personer, vilket var den näst största befolkningsförlusten. Relativt sett var befolkningsförlusten störst i Lapland, 4,1 promille, och näst störst i Södra Savolax, 3,4 promille.

I den totala nettoflyttningen, dvs. nettoomflyttningen mellan kommuner och nettoimmigrationen, hade Nyland, 7 030 personer, och Birkaland, 570 personer, det största inflyttningsöverskottet. Relativt sett var inflyttningsöverskottet störst på Åland, 6,3 promille och i Nyland, 4,4 promille.

Kvantitativt sett hade Lappland det största inflyttningsunderskottet i den totala nettoflyttningen, 630 personer, och Mellersta Finland det näst största, 500 personer. Relativt sett hade landskapet Lapland också största inflyttningsunderskottet i den totala nettoflyttningen, 3,5 promille.

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 52 300 under januari-juni. I omflyttningen mellan landskap fick Nyland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Södra Österbotten, Åland, Egentliga Tavastland och Mellersta Österbotten ett inflyttningsöverskott. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var kvantitativt sett störst i Nyland, 3 700 personer, och i Birkaland, 270 personer. Relativt sett var inflyttningsöverskottet störst i Nyland, 2,3 promille, och på Åland, 2,2 promille.

Vid omflyttningen mellan landskap var inflyttningsunderskottet kvantitativt och relativt sett störst i Lapland, dvs. 760 personer och 4,2 promille.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (288,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.07.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/06/vamuu_2014_06_2014-07-22_tie_001_sv.html