Finlands officiella statistik

Förhandsuppgifter om befolkningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet födda mindre än antalet döda i år 2016
25.1.2017
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter för år 2016 var antalet födda mindre än antalet döda för första gången under perioden 1900 - 2016, om man inte beaktar undantagsåren 1918 och 1940. Antalet födda har nu sjunkit sex år i rad. Eftersom det inte fanns en naturlig folkökning, ökade befolkningen år 2016 till följd av inflyttningsöverskottet från utlandet.

Nästa offentliggörande:
23.2.2017

Beskrivning: Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning. När det gäller befolkningsförändringar erhålls uppgifter om levande födda och döda i Finland, omflyttningar inom och mellan kommuner, migration, ingångna äktenskap och beviljade skilsmässor, registrerade parförhållanden, registrerade parförhållande som upplösts och personer som fått finskt medborgarskap. Förhandsuppgifter produceras månatligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, inrikes omflyttning, invandring, nativitet, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, preliminär folkmängd, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: De månads- och kvartalsvisa offentliggörandena av preliminär befolkningsstatistik sammanslås fr.o.m. statistikåret 2011
27.1.2011
De månads- och kvartalsvisa uppgifterna publiceras för sista gången separat i januari 2011, då uppgifterna för januaridecember 2010 publiceras.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/index_sv.html

Dela