Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 22.5.2014

Den preliminära folkmängden i Finland 5 456 360 i slutet av april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 456 360 i slutet av april 2014. Folkmängden i Finland ökade under januari-april med 5 100 personer, dvs. med 1 100 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 4 000 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 1 100 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-april flyttade 8 250 personer till Finland från utlandet, medan 4 250 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 1 200 färre och antalet utvandringar var 150 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 2 050 och av utvandrarna 2 800 finska medborgare.

Under januari-april föddes 18 600 barn, dvs. 500 barn färre än under motsvarande period år 2013. Antalet döda var 17 500, dvs. 750 personer färre än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till 69 500 under perioden januari-april. Jämfört med januari-april året innan var det en minskning med 1 950 omflyttningar enligt 2014 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. april 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/04/vamuu_2014_04_2014-05-22_tie_001_sv.html