Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 22.9.2011

Den preliminära folkmängden i Finland 5 391 699 i slutet av augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 391 699 i slutet av augusti. Folkmängden i Finland ökade under januari-augusti 2011 med 16 400 personer, dvs. med 200 personer fler än enligt uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 9 800 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 6 600 personer.

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-augusti flyttade 17 800 personer till Finland från utlandet, medan 8 000 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 900 fler och antalet utvandringar 200 fler än året innan. Av invandrarna var 5 650 och av utvandrarna 5 750 finska medborgare.

Under januari-augusti föddes 40 450 barn, dvs. 500 barn färre än under motsvarande period år 2010. Antalet döda var 33 800, dvs. 50 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 186 900 i slutet av augusti. Detta var 5 400 flyttningar fler än under januari-augusti året innan enligt 2011 års kommunindelning.

Obs! Ett litet antal befolkningsförändringar saknas i statistiken för augusti på grund av IT-problem hos Befolkningsregistercentralen.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/08/vamuu_2011_08_2011-09-22_tie_001_sv.html