Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, juni

Förhandsuppgifter om befolkningen 2011, januari

2011
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor