Publicerad: 29.4.2010

Nylands och Ålands inflyttningsöverskott minskade under det första kvartalet år 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter saktade de minskade inflyttningsöverskotten från hemlandet och utlandet ner befolkningsökningen mest i landskapet Nyland under det första kvartalet år 2010. I förhållande till folkmängden minskade inflyttningsöverskottet och befolkningsökningen mest på Åland.

Landskapens relativa totalnettoflyttning, första kvartalen 2009–2010*

Landskapens relativa totalnettoflyttning, första kvartalen 2009–2010*

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter efter landskap minskade den totala nettoflyttningen under det första kvartalet år 2010 kvantitativt mest i landskapet Nyland jämfört med motsvarande period året innan. Nettoflyttningen mellan landskapen och nettoinvandringen räknas med i den totala nettoflyttningen. I Nyland minskade det preliminära inflyttningsöverskottet med 1 270 flyttningar – inflyttningsöverskottet var 1 210 flyttningar. I förhållande till folkmängden minskade den totala nettoflyttningen mest i landskapet Åland. Där var inflyttningsöverskottet under det första kvartalet 20 flyttningar, vilket var 70 flyttningar färre än under motsvarande period året innan. Orsaken till det lägre inflyttningsöverskottet såväl i landskapet Nyland som på Åland var minskningen av både nettoflyttningen mellan landskapen och nettoinvandringen. Den totala nettoflyttningen i Nyland var kvantitativt sett ändå fortfarande högre än nettoflyttningen i de övriga landskapen. I förhållande till folkmängden var endast den totala nettoflyttningen i Östra Nyland högre än i Nyland.

Enligt den preliminära statistiken var ökningen i den naturliga befolkningsförändringen kvantitativt sett störst, 340 personer, i landskapet Nyland under årets första kvartal jämfört med motsvarande siffra året innan. Med den naturliga befolkningsförändringen avses skillnaden mellan levande födda och döda. I landskapet Nyland var födelseöverskottet under det första kvartalet 1 820 barn: 4 400 barn föddes och 2 580 personer dog. I hela landet var den naturliga befolkningsökningen under det första kvartalet 2 080 barn, dvs. 900 barn fler än under motsvarande period året innan. Relativt sett var den naturliga befolkningsförändringen störst i landskapet Södra Karelen, men var där alltjämt negativ: antalet döda var 390 och antalet levande födda 330. Den naturliga befolkningsökningen i såväl landskapet Nyland som Södra Karelen var en följd av både en ökning av antalet levande födda och en minskning av antalet döda jämfört med det första kvartalet året innan.

Totalförändringen i folkmängden är den naturliga folkökningen plus den totala nettoflyttningen. Enligt de preliminära uppgifterna minskade ökningen av folkmängden i hela landet med 80 personer under det första kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Granskat efter landskap minskade totalförändringen kvantitativt mest, 930 personer, i landskapet Nyland. Orsaken var en minskning av den totala nettoflyttningen. Trots detta ökade folkmängden i Nyland både kvantitativt och relativt sett mer än i övriga landskap, med 3 030 personer. Relativt sett saktades folkökningen mest ner på Åland. Även till detta bidrog i synnerhet minskningen av den totala nettoflyttningen. Folkmängden på Åland ökade ändå med 10 personer.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 1:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/41/vamuu_2010_41_2010-04-29_tie_001_sv.html