Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 21.2.2008

Den preliminära folkmängden i Finland 5 302 375 i slutet av januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 302 375 i slutet av januari. Folkmängden i Finland ökade under januari med 1 900 personer, vilket är 600 personer fler än de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 1 100 personer.

Fram till slutet av januari år 2008 föddes 5 000 barn, dvs. lika många som under motsvarande period året innan. Antalet döda var 4 250, dvs. 150 personer färre än under januari 2007. Under januari flyttade 2 250 personer till Finland från utlandet, medan 1 150 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 300 personer medan utvandringen minskade med 150 personer.

Fram till slutet av jauari uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 20 200. Omflyttningarna minskade med 1 000 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 5 017 4 234 783 20 181 2 243 1 136 1 107 1 890 5 302 375
                   
Januari 5 017 4 234 783 20 181 2 243 1 136 1 107 1 890 5 302 375

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. januari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2008/01/vamuu_2008_01_2008-02-21_tie_001_sv.html