Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 20.12.2007

Den preliminära folkmängden i Finland 5 298 162 i slutet av november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 298 162 i slutet av november. Folkmängden i Finland ökade under januari–november med 21 200 personer. Folkökningen var 1 150 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var, att invandringsöverskottet från utlandet var 11 950 personer under januari–november, vilket är 2 400 personer fler än under motsvarande period året innan.

Fram till slutet av november år 2007 föddes 54 150 barn, dvs. 200 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 44 900, dvs. 1 000 personer fler än under januari–november 2006. Under de tre föregående åren var antalet döda lägre än i genomsnitt. Under januari–november flyttade 23 400 personer till Finland från utlandet, medan 11 500 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 2 600 personer och utvandringen med 200 personer.

Fram till slutet av november uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 269 600. Omflyttningarna ökade med 5 250 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2007

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 54 143 44 877 9 266 269 590 23 423 11 482 11 941 21 207 5 298 162
                   
Januari 5 012 4 387 625 21 159 1 934 1 274 660 1 285 5 278 240
Februari 4 470 4 217 253 17 273 1 450 801 649 902 5 279 142
Mars 5 084 4 829 255 18 301 1 689 806 883 1 138 5 280 280
                   
1. kvartalet 14 566 13 433 1 133 56 733 5 073 2 881 2 192 3 325 5 280 280
                   
April 4 913 4 140 773 20 052 1 607 832 775 1 548 5 281 828
Maj 5 177 3 984 1 193 24 525 2 003 904 1 099 2 292 5 284 120
Juni 4 877 3 876 1 001 30 470 2 295 1 009 1 286 2 287 5 286 407
                   
2. kvartalet 14 967 12 000 2 967 75 047 5 905 2 745 3 160 6 127 5 286 407
                   
Juli 5 046 3 782 1 264 25 756 2 367 1 111 1 256 2 520 5 288 927
Augusti 5 191 4 008 1 183 38 777 3 159 1 677 1 482 2 665 5 291 592
September 4 913 3 858 1 055 31 195 2 791 1 385 1 406 2 461 5 294 053
                   
3. kvartalet 15 150 11 648 3 502 95 728 8 317 4 173 4 144 7 646 5 294 053
                   
Oktober 4 874 3 915 959 23 158 2 194 986 1 211 2 170 5 296 223
November 4 586 3 881 705 18 924 1 931 697 1 234 1 939 5 298 162

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2007/11/vamuu_2007_11_2007-12-20_tie_001_sv.html