Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 19.7.2007

Den preliminära folkmängden i Finland 5 286 503 i slutet av juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 286 503 i slutet av juni. Folkmängden i Finland ökade under januari–juni med 9 550 personer. Folkökningen var 900 personer mindre än under motsvarande period året innan, vilket beror på att antalet döda var 1 050 fler än under januari–juni året innan.

Fram till slutet av juni år 2007 föddes 29 500 barn, dvs. 100 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 25 350, dvs. 1 050 personer fler än under januari–juni 2006. Under de tre föregående åren var antalet döda lägre än i genomsnitt. Under januari–juni flyttade 10 850 personer till Finland från utlandet, medan 5 500 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 600 personer och utvandringen med 350 personer.

Fram till slutet av juni uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 131 500. Omflyttningarna ökade med 3 800 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2007

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 29 503 25 346 4 157 131 504 10 868 5 477 5 391 9 548 5 286 503
                   
Januari 5 011 4 386 625 21 159 1 928 1 259 669 1 294 5 278 249
Februari 4 469 4 217 252 17 272 1 447 799 648 900 5 279 149
Mars 5 081 4 824 257 18 298 1 687 794 893 1 150 5 280 299
                   
1. kvartalet 14 561 13 427 1 134 56 729 5 062 2 852 2 210 3 344 5 280 299
                   
April 4 905 4 134 771 20 049 1 604 817 787 1 558 5 281 857
Maj 5 169 3 978 1 191 24 513 1 987 883 1 104 2 295 5 284 152
Juni 4 868 3 807 1 061 30 213 2 215 925 1 290 2 351 5 286 503
                   
2. kvartalet 14 942 11 919 3 023 74 775 5 806 2 625 3 181 6 204 5 286 503

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Uppdaterad 19.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2007/06/vamuu_2007_06_2007-07-19_tie_001_sv.html