Julkaistu: 28.11.2008

Yritysten henkilöstöstä noin 14 prosenttia työskenteli ulkomaisissa tytäryhtiöissä vuonna 2007

Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 79 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 222 000 vuonna 2007. Liikevaihdon osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta oli noin 20 prosenttia ja henkilöstön osuus reilut 14 prosenttia. Sekä liikevaihdon että henkilöstön määrän perusteella mitattuna merkittävin omistajamaa oli Ruotsi.

Vuonna 2007 Suomessa toimi yli 2 800 ulkomaista tytäryhtiötä. Kaikkien Suomessa sijaitsevien yritysten lukumäärästä ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus oli noin 0,7 prosenttia. Ulkomaisten tytäryhtiöiden perimmäinen määräysvalta jakaantui 47 eri maahan. Lukumääräisesti eniten Suomessa toimi ruotsalaisia tytäryhtiöitä. Toiseksi eniten Suomessa oli yhdysvaltalaisia ja kolmanneksi eniten britannialaisia tytäryhtiöitä.

Liikevaihdon perusteella mitattuna ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta oli merkittävintä tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla, jossa ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto oli yli 32 miljardia euroa. Tämä oli lähes 27 prosenttia koko toimialan liikevaihdosta. Henkilöstön määrän mukaan toiminta oli merkittävintä teollisuuden toimialalla, jossa ulkomaisten tytäryhtiöiden palveluksessa työskenteli yli 74 000 henkeä vuonna 2007.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus Suomen yrityksistä 1997 - 2007, prosenttia*

Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus Suomen yrityksistä 1997 - 2007, prosenttia*

* Aikasarja on vertailukelpoinen vuodesta 2004 lähtien.


Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2007/ulkoy_2007_2008-11-28_tie_001_fi.html